Przebieg porodu

Przed porodem w ciele kobiety zachodzą liczne procesy i zmiany, jest to proces dynamiczny. Mięśnie macicy zmieniają ułożenie i przesuwają się do jej dna, a jej szyjka skraca się. Wyróżniamy trzy etapy porodu: Pierwszy etap to okres rozwierania – zaczyna się wraz z pierwszymi skurczami porodowymi, które powtarzają się cyklicznie co 10 minut. Jego koniec

Rola witamin dla kobiet ciężarnych

W czasie ciąży kobieta ma zwiększone zapotrzebowanie na witaminy, już od pierwszych tygodni od zapłodnienia komórki jajowej. Witaminy są związkami chemicznymi, które biorą udział we wszystkich biologicznych procesach organizmu. Witaminy mają duży wpływ na prawidłową przemianę materii oraz odpowiednie warunki dla rozwoju płodu. Na zawartość witamin w pożywieniu ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Zaliczają się